Yahoo香港字典 搜尋

 1. inconvenient

  • KK[͵ɪnkənˋvinjənt]
  • DJ[͵inkənˋvi:njənt]

  美式

  • adj.
   不方便的;打擾的;令人為難的[(+to/for)]
  • 釋義
  • 同反義

  形容詞

  • 1. 不方便的;打擾的;令人為難的[(+to/for)] Saturday is an inconvenient day to see him. 星期六不便去看他。 It is inconvenient to meet tomorrow. 明天晤面有所不便。

  同義詞

  a. 不適宜的

  反義詞

  「a. 不便的;不自由的」的反義字