Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. individuality

  • IPA[ˌɪndɪˌvɪdʒʊˈæləti]

  美式

  英式

  • n.
   個體特徵;個體
  • 名詞複數:individualities

  • 釋義
  • 相關詞

  名詞

  • 1. 個體特徵 the individuality of sth. 某物的特性 a novel of marked individuality 具有鮮明特點的小說
  • 2. 個體
  • individuality的名詞複數
  • 更多解釋
  • KK[͵ɪndə͵vɪdʒʊˋælətɪ]
  • DJ[͵indi͵vidjuˋæliti]

  美式

  • n.
   個性;個人(或個體)的特徵[U][S1] Houses in the suburbs often have no individuality. 郊區的房屋往往沒有一點特色。 a man of marked individuality 很有個性的人
  • 個性,人格,特徵

  PyDict