Yahoo香港字典 搜尋

 1. knob

  • KK[nɑb]
  • DJ[nɔb]

  美式

  • n.[C]
   球形突出物;癤;瘤;(棒等的)圓頭
  • 名詞複數:knobs

  • 釋義
  • 同反義

  可數名詞

  • 1. 球形突出物;癤;瘤
  • 2. (棒等的)圓頭 Her umbrella is capped with a glass knob. 她的傘的頂端裝有一個玻璃圓頭。
  • 3. 球形把手;(收音機等的)旋鈕 He turned the knob and the door burst open. 他轉動球形把手,門猛地開了。
  • 4. 圓丘,小山

  同義詞

  n. 球形把手

  n. 癤,瘤,疙瘩

  n. 圓丘,丘陵地帶