Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. in the lap of luxury

  • ph.
   在優裕的環境中
  • 釋義

  片語

  • 1. 在優裕的環境中 She was brought up in the lap of luxury. 她從小養尊處優。
  • 更多解釋

  美式

  • ph.
   在優裕的環境中 She was brought up in the lap of luxury. 她從小養尊處優。
  • ph.
   在奢侈的環境裏,嬌生慣養

  PyDict