Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. left-click

  • vi.
   點擊鼠標左鍵
  • vt.
   點擊…的左鍵; 用鼠標左鍵點擊
  • n.
   左鍵點擊
  • 過去式:left-clicked 過去分詞:left-clicked 現在分詞:left-clicking

  • 釋義

  不及物動詞

  • 1. 點擊鼠標左鍵

  及物動詞

  • 1. 點擊…的左鍵; 用鼠標左鍵點擊 left-click the folder 用鼠標左鍵點擊文件夾

  名詞

  • 1. 左鍵點擊