Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. logarithm

  • IPA[ˈlɒgərɪðəm]

  美式

  英式

  • n.
   對數
  • 名詞複數:logarithms

  • 相關詞
  • n.
   原木 to sleep like a log 睡得死沉 as easy as falling off a log 非常容易
  • vt.
   記錄
  • n.
   伐木; 伐木業
  • n.
   logarithm
  • n.[C]
   圓木;原木;木料 The cabin was built of logs. 這小屋是用原木建造的。
  • vt.
   伐(林木);採伐(某地區)的林木[(+off)] We'll log another section of the area today. 今天我們要砍伐另一部分林區的樹木。
  • adj.
   (指樹木)鋸成圓木的
  • n.
   砍伐原木;砍伐運出
  • abbr.
   = logarithm
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 下一頁
  • 更多解釋
  • KK[ˋlɔgə͵rɪðəm]
  • DJ[ˋlɔgə͵riðəm]

  美式

  • n.
   【數】對數
  • 對數

  PyDict