Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. meet one's Maker

  • ph.
   (尤作戲謔語)死; 見上帝
  • 釋義

  片語

  • 1. (尤作戲謔語)死; 見上帝 Poor Fred: he's gone to meet his Maker. 可憐的弗雷德, 他已經去見上帝了。
  • 更多解釋
  • ph.
   去見上帝;死 He's gone to meet his Maker. 他去見上帝了。
  • ph.
   去見上帝;死 He's gone to meet his Maker. 他去見上帝了。