Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. mercurial

  • KK[mɝˋkjʊrɪəl]
  • DJ[mə:ˋkjuəriəl]

  美式

  • adj.
   (情緒)易變的;反覆無常的;敏捷的;精明的
  • n.
   【藥】汞製劑
  • 釋義

  形容詞

  • 1. (情緒)易變的;反覆無常的 He has a mercurial disposition that changes with the situation he is in. 他脾氣反覆無常,隨情況而異。
  • 2. 敏捷的;精明的
  • 3. 水銀的;汞的
  • 4. (常作M-)【羅神】莫丘里神的;【天】水星的

  名詞

  • 1. 【藥】汞製劑