Yahoo香港字典 搜尋

 1. -monger

  • IPA[ˈmʌŋɡə(r)]
  • comb.
   販子;散布者
  • 釋義
  • 相關詞

  複合形 (combining form)

  • 1. 販子 a fish-monger 魚販
  • 2. 散布者 a gossip-monger 散布流言蜚語的人
  • n.
   (常用來構成複合詞)……商人;……店
  • vt.
   販賣
  • 製造恐慌的人

  PyDict

  • ph.
   搬弄是非者,長舌婦

  PyDict

  • 煽動不和者

  PyDict

  • 更多解釋
  • KK[ˋmʌŋgɚ]
  • DJ[ˋmʌŋgə]

  美式

  • comb
   表示商人,販子(如:fishmonger