Yahoo香港字典 搜尋

  1. more basic

    • ph.
      basic的形容詞比較級