Yahoo香港字典 搜尋

  1. more plaintive

    • ph.
      plaintive的形容詞比較級