Yahoo香港字典 搜尋

  1. more poignant

    • ph.
      poignant的形容詞比較級