Yahoo香港字典 搜尋

  1. more prosaic

    • ph.
      prosaic的形容詞比較級