Yahoo香港字典 搜尋

  1. more remunerative

    • ph.
      remunerative的形容詞比較級