Yahoo香港字典 搜尋

  1. more rhythmic

    • ph.
      rhythmic的形容詞比較級