Yahoo香港字典 搜尋

  1. more rhythmical

    • ph.
      rhythmical的形容詞比較級