Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

  1. more sanguine

    • ph.
      sanguine的形容詞比較級