Yahoo香港字典 搜尋

  1. more skilful

    • ph.
      skilful的形容詞比較級