Yahoo香港字典 搜尋

  1. more tragic

    • ph.
      tragic的形容詞比較級