Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. munitions

  • IPA[mjuːˈnɪʃnz]

  美式

  英式

  • npl.
   軍需品; 軍需品的
  • 釋義
  • 相關詞

  複數名詞

  • 1. 軍需品; 軍需品的 a munitions factory 兵工廠
  • n.
   軍需品,軍火[P] The war was lost because of a shortage of munitions. 戰爭因軍火短缺而失敗了。
  • vt.
   供給……軍需品
  • munition的動詞過去式、過去分詞
  • n.
   軍火庫
  • ph.
   精密引導武器
  • ph.
   精密引導武器
  • 更多解釋
  • KK[mjuˋnɪʃənz]
  • DJ[mju:ˋniʃənz]

  美式

  • n.
   軍火;軍需品