Yahoo香港字典 搜尋

 1. mushy

  • KK[ˋmʌʃɪ]
  • DJ[ˋmʌʃi]

  美式

  • adj.
   糊狀的;含糊不清的;柔軟的;感傷的
  • 比較級:mushier 最高級:mushiest

  • 釋義

  形容詞

  • 1. 糊狀的;含糊不清的;柔軟的
  • 2. 感傷的 This movie is too mushy for my taste. 這部電影過分感傷,不合我的胃口。
  • 3. (飛機)操縱失靈的