Yahoo香港字典 搜尋

 1. natural logarithm

  • n.
   a logarithm to the base e (2.71828 …).
  • noun: natural logarithm, plural noun: natural logarithms

  • 更多解釋
  • IPA[ˈnaCH(ə)rəl ˈlôɡəˌriT͟Həm]
  • n.
   a logarithm to the base e (2.71828…).

  Oxford American Dictionary