Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. negligent

  • KK[ˋnɛglɪdʒənt]
  • DJ[ˋneglidʒənt]

  美式

  • adj.
   疏忽的;粗心的[(+of/in)];隨便的,不在意的[(+of/in)]
  • 比較級:more negligent 最高級:most negligent

  • 釋義
  • 同反義

  形容詞

  • 1. 疏忽的;粗心的[(+of/in)] He was negligent of his duty. 他玩忽職守。
  • 2. 隨便的,不在意的[(+of/in)] dress with negligent grace 穿著隨便而有風度

  同義詞

  a. 疏忽的;忽視的