Yahoo香港字典 搜尋

 1. nobility

  • KK[noˋbɪlətɪ]
  • DJ[nəuˋbiliti]

  美式

  • n.[U]
   貴族(階層)[the S][G];高貴,崇高,高尚
  • 釋義

  不可數名詞

  • 1. 貴族(階層)[the S][G] The new rich aped the nobility. 暴發戶們仿效貴族。
  • 2. 高貴,崇高,高尚 He followed his principles with nobility. 他高尚地恪守自己的準則。
  • 3. 高貴的出身;高貴的地位