Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. notation

  • KK[noˋteʃən]
  • DJ[nəuˋteiʃən]

  美式

  • n.
   標記法[U];記號,標誌;樂譜;棋譜符號[C][S1]
  • 名詞複數:notations

  • 釋義

  名詞

  • 1. 標記法[U] Music has a special system of notation. 音樂有一套專用的標誌法。
  • 2. 記號,標誌;樂譜;棋譜符號[C][S1]
  • 3. 註釋;批註;記錄[C] He made a notation on his engagement calendar. 他在約會日程上作了記載。