Yahoo香港字典 搜尋

 1. off-air

  • KK[ˋɑfɛr]
  • DJ[ˋɔfɛə]

  美式

  • a. &
   不廣播(的);不播放(的)
  • 相關詞
  • ph.
   (無線電或電視)停播 We'll be off the air for the summer and returning for a new series in the autumn. 我們將於夏季停播而於秋季開始播放一套新節目。
  • ph.
   停止廣播

  PyDict

  • ph.
   停止廣播

  PyDict