Yahoo香港字典 搜尋

 1. pervert

  • KK[ˋpɚvɚt]
  • DJ[ˋpəvə:t]

  美式

  • n.[C]
   行為反常者;性變態者
  • 名詞複數:perverts

  • 釋義
  • 同反義

  可數名詞

  • 1. 行為反常者 Don't act like a pervert. 不要像個行為反常者。
  • 2. 性變態者 A gang of perverts often gather in this bar. 一幫性變態者經常在那個酒吧聚集。