Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. propinquity

  • KK[prəˋpɪŋkwətɪ]
  • DJ[prəˋpiŋkwiti]

  美式

  • n.[U
   (時間、地點上的)接近,鄰近;(血統上的)親近關係
  • 釋義

  n.[U

  • 1. (時間、地點上的)接近,鄰近 trees in close propinquity to the house 離房子很近的樹木
  • 2. (血統上的)親近關係
  • 3. (性質、觀念等的)類似,近似
  • 更多解釋
  • 接近,親近,類似

  PyDict