Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. protocol

  • KK[ˋprotə͵kɑl]
  • DJ[ˋprəutəkɔl]

  美式

  • n.
   議定書;協議;草案;(尤指外交的)禮節
  • vi.
   擬訂
  • 過去式:protocoled 過去分詞:protocoled 現在分詞:protocoling

  • 釋義

  名詞

  • 1. 議定書;協議;草案
  • 2. (尤指外交的)禮節
  • 3. 【電腦】協定(電腦之間通信與資料傳送所遵守的規則)

  vi.

  • 1. 擬訂