Yahoo香港字典 搜尋

 1. reconquer

  • IPA[ˌriːˈkɒŋkə(r)]

  美式

  英式

  • vt.
   再征服
  • 過去式:reconquered 過去分詞:reconquered 現在分詞:reconquering

  • 相關詞
  • reconquer的動詞過去式、過去分詞
  • 更多解釋
  • KK[riˋkɔŋkɚ]
  • DJ[ˋri:ˋkɔŋkə]

  美式

  • vt.
   再征服;再攻佔