Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. rejuvenate

  • IPA[rɪˈdʒuːvɪneɪt]

  美式

  英式

  • vt.
   使…年輕; 使…更有活力
  • 過去式:rejuvenated 過去分詞:rejuvenated 現在分詞:rejuvenating

  • 相關詞
  • rejuvenate的動詞現在分詞、動名詞
  • rejuvenate的動詞過去式、過去分詞
  • 更生的

  PyDict

  • 更多解釋
  • KK[rɪˋdʒuvənet]
  • DJ[riˋdʒu:vineit]

  美式

  • vt.
   使年輕;使恢復精神,恢復活力 After drinking the soda that you gave me, I feel completely rejuvenated. 喝了你送給我的蘇打之後,我覺得已完全恢復了活力。
  • vi.
   變年輕;恢復精神
  • 使年輕,使復原,使恢復精神返老還童,復原

  PyDict