Yahoo香港字典 搜尋

 1. roughcast

  • KK[ˋrʌf͵kæst]
  • DJ[ˋrʌfkɑ:st]

  美式

  • vt.
   草製;草擬;以粗灰泥塗
  • n.
   粗工;粗型;毛坯;粗灰泥
  • 過去式:roughcast 過去分詞:roughcast 現在分詞:roughcasting

  • 釋義

  及物動詞

  • 1. 草製;草擬
  • 2. 以粗灰泥塗

  名詞

  • 1. 粗工;粗型;毛坯
  • 2. 粗灰泥
  • 3. roughcast的動詞過去式、過去分詞