Yahoo香港字典 搜尋

  1. scrawnier

    • scrawny的形容詞比較級