Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. send flying

  • ph.
   把...打翻在地; 四處亂拋;驅逐
  • 釋義

  片語

  • 1. 把...打翻在地; 四處亂拋 The blow sent him flying. 這一擊把他打倒了。 His father punched him and sent him flying. 他父親狠揍他, 把他打倒在地。
  • 2. 驅逐