Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. 你是不是要查

  shake up
 1. shake-up

  • KK[ˋʃek͵ʌp]
  • DJ[ˋʃeik͵ʌp]

  美式

  • n.【美
   動搖;騷動;(政策等的)劇變
  • 釋義

  n.【美

  • 1. 動搖;騷動
  • 2. (政策等的)劇變
  • 3. (人員的)大改組 Recently there has been a major shake-up in the Trump camp. He hired a new campaign manager. 最近,川普的陣營有了一個大的人事整頓。他更換了他的選戰經理。