Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. shirr

  • IPA[ʃɜː(r)]

  美式

  英式

  • vt.
   將…抽出褶子;焙
  • 過去式:shirred 過去分詞:shirred 現在分詞:shirring

  • 相關詞
  • shirr的動詞過去式、過去分詞
  • 更多解釋
  • KK[ʃɝ]
  • DJ[ʃə:]

  美式

  • vt.
   做褶,抽褶
  • n.
   褶襞
  • 寬緊線,橡皮線使成抽褶

  PyDict