Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. shush

  • IPA[ʃʊʃ]

  美式

  英式

  • excl
  • vt.
   發噓聲讓…安靜
  • 過去式:shushed 過去分詞:shushed 現在分詞:shushing

  • 釋義

  excl

  • 1. shush! he'll hear you! 噓!他會聽見你說話的!

  及物動詞

  • 1. 發噓聲讓…安靜
  • 更多解釋
  • KK[ʃʌʃ]
  • DJ[ʃʌʃ]

  美式

  • n.
   噓聲
  • vi.
   發噓聲
  • vt.
   使不作聲;使安靜