Yahoo香港字典 搜尋

  1. slap bang

    美式

    • ph.
      直接地;正好,恰好;撞個正著