Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. snitch

  • IPA[snɪtʃ]

  美式

  英式

  • vi.
   告密
  • vt.
  • n.
   鼻子;告密者
  • 過去式:snitched 過去分詞:snitched 現在分詞:snitching

  • 名詞複數:snitches

  • 釋義
  • 相關詞

  不及物動詞

  • 1. 告密 to snitch on sb. 告發某人

  及物動詞

  • 1.

  名詞

  • 1. 鼻子
  • 2. 告密者
  • snitch的動詞過去式、過去分詞
  • 更多解釋
  • KK[snɪtʃ]
  • DJ[snitʃ]

  美式

  • vt.
   【口】偷;順手牽羊
  • vi.
   【口】告密;打小報告

  PyDict