Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. sojourn

  • IPA[ˈsɒdʒən]

  美式

  英式

  • n, vi
   逗留
  • 相關詞
  • sojourn的動詞過去式、過去分詞
  • sojourn的名詞複數
  • 更多解釋
  • KK[ˋsodʒɝn]
  • DJ[ˋsəudʒə:n]

  美式

  • n.
   逗留;旅居[C]
  • KK[soˋdʒɝn]
  • DJ[səuˋdʒə:n]

  美式

  • vi.
   逗留;旅居[Q] Jesus sojourned many days in the desert. 耶穌在沙漠中旅居多日。
  • 逗留,旅居逗留,旅居

  PyDict