Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. somatic cell genetic mutation

  • KK[soˋmætɪk sɛl dʒəˋnɛtɪk mjuˋteʃən]
  • DJ[səuˋmætik sel dʒiˋnetik mju:ˋteiʃən]

  美式

  • ph.
   體細胞遺傳突變(體細胞中的遺傳物質變異所致疾病)