Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

  1. somatic cell genetic mutation

    • KK[soˋmætɪk sɛl dʒəˋnɛtɪk mjuˋteʃən]
    • DJ[səuˋmætik sel dʒiˋnetik mju:ˋteiʃən]

    美式

    • ph.
      體細胞遺傳突變(體細胞中的遺傳物質變異所致疾病)
    • 更多解釋
    • KK[soˋmætɪk sɛl dʒəˋnɛtɪk mjuˋteʃən]
    • DJ[səuˋmætik sel dʒiˋnetik mju:ˋteiʃən]

    美式

    • ph.
      體細胞遺傳突變(體細胞中的遺傳物質變異所致疾病)