Yahoo香港字典 搜尋

  1. sparge

    • KK[spɑrdʒ]
    • DJ[spɑ:dʒ]

    美式

    • vt.
      噴;將氣體引入(液體)
    • n.
      噴;撒
    • 過去式:sparged 過去分詞:sparged 現在分詞:sparging

    • 釋義
    • 相關詞

    及物動詞

    • 1.
    • 2. 將氣體引入(液體)

    名詞

    • 1. 噴;撒
    • sparge的動詞過去式、過去分詞
    • 更多解釋
    • 噴霧於,噴射噴霧

    PyDict