Yahoo香港字典 搜尋

  1. splotchier

    • splotchy的形容詞比較級