Yahoo香港字典 搜尋

  1. splotchiest

    • splotchy的形容詞最高級