Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. a straw in the wind

  • ph.
   事態動向的徵兆
  • 釋義
  • 同反義

  片語

  • 1. 事態動向的徵兆 The doctor's worried face was a straw in the wind. 醫生憂慮的表情是病情的徵兆。

  同義詞

  事態動向的徵兆

  • 更多解釋

  美式

  • ph.
   預兆 There is a straw in the wind indicating that peace is around the corner. 有跡象表明和平即將來臨。

  美式

  • ph.
   預兆 There is a straw in the wind indicating that peace is around the corner. 有跡象表明和平即將來臨。
  • ph.
   跡象,苗頭,先兆,預兆

  PyDict