Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. sulk

  • IPA[sʌlk]

  美式

  英式

  • n.
   慍怒
  • vi.
   生悶氣
  • 過去式:sulked 過去分詞:sulked 現在分詞:sulking

  • 名詞複數:sulks

  • 釋義
  • 相關詞

  名詞

  • 1. 慍怒 to be in a sulk 生悶氣 to go into a sulk 鬧脾氣

  不及物動詞

  • 1. 生悶氣 to sulk about or over sth. 為某事物生悶氣
  • sulk的動詞現在分詞、動名詞
  • sulk的名詞複數
  • sulk的動詞過去式、過去分詞
  • 更多解釋
  • KK[sʌlk]
  • DJ[sʌlk]

  美式

  • vi.
   生氣,慍怒
  • n.[C]
   生氣,慍怒[P1] She's having a bit of the sulks. 她在生氣。