Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. sulkier

  • sulky的形容詞比較級
  • 相關詞
  • adj.
   悶悶不樂的
  • adj.
   生氣的,繃著臉的 He was very sulky about it indeed. 他對這事確實很生氣。
  • n.
   雙輪單座馬車[C]
  • sulky的名詞複數
  • sulky的形容詞最高級