Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. surmise

  • KK[sɚˋmaɪz]
  • DJ[sə:ˋmaiz]

  美式

  • vt.
   推測;猜測,臆測[+that]
  • vi.
   推測;猜測,臆測
  • n.
   推測;猜測,臆測[C][U]
  • 過去式:surmised 過去分詞:surmised 現在分詞:surmising

  • 名詞複數:surmises

  • 釋義
  • 同反義

  及物動詞

  • 1. 推測;猜測,臆測[+that] I surmise that he will take the job. 我推測他會接受這份工作。

  不及物動詞

  • 1. 推測;猜測,臆測

  名詞

  • 1. 推測;猜測,臆測[C][U] It turned out that my surmise was correct. 結果表明我的推測沒有錯。

  同義詞

  vt. 推測;以為