Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. tête-à-tête

  • IPA[ˌteɪtɑːˈteɪt]
  • n.
   兩人密談
  • adv.
   私下
  • adj.
   私下的
  • 名詞複數:tête-à-têtes

  • 釋義
  • 相關詞

  名詞

  • 1. 兩人密談 to have a tête-à-tête 二人促膝談心

  副詞

  • 1. 私下

  形容詞

  • 1. 私下的 a tête-à-tête dinner 二人私密晚餐
  • a. &
   面對面的(地);兩人私下的(地);交頭接耳的(地)
  • n.
   密談;面談 She refused to have a tete-a-tete with the President. 她拒絕了與總統的面談。
  • tete-a-tete的名詞複數